Zaštita privatnosti podataka

 

Pristupanjem našem sajtu vasaprodavnica.rs (koji je u vlasništvu TR Vaša prodavnica, mb. 65246694, ul. Nikole Uzunovića 6. iz Niš-a), kao i kupovinom, poštovani korisniče, Vi prihvatate i slažete se sa našom izjavom o zaštiti privatnosti podataka. Ukoliko ne prihvatate uslove koji su sadržani u našoj izjavi, molimo Vas da odmah prestanete sa korišćenjem našeg sajta kao i njegove usluge.

Internet prodavnica vasaprodavnica.rs se obavezuje da će čuvati privatnost svih naših korisnika tj. kupaca. Da će u cilju pružanja kvalitetne usluge, skupljati osnovne tj. neophodne podatke korisnika tj. kupaca (vaše ime i prezime, adresu, e-mail adresu i broj telefona).

S tim u vezi našim korisnicima tj. kupcima pruža mogućnost izbora, da se prilikom slanja e-mail pošte samovoljno izbrišu sa naše mailing liste koja se koristiti u marketinške svrhe.

Ovi osnovni tj. neophodni podaci se strogo čuvaju u našim bazama podataka i dostupni su samo našim upošljenima koje iste koriste za obavljanje posla.

Svi zapošljeni, kao i poslovni partneri internet prodavnice vasaprodavnica.rs imaju veliku odgovornost da poštuju ovu izjavu o zaštiti privatnosti podataka i njena načela.

Sa druge strane, poštovani korisniče, odgovorni ste za Vaš nalog, njegovo održavanje kao i aktivnosti koje sprovodite preko naloga na našem sajtu vasaprodavnica.rs.

 

Izjava može biti ažurirana s vremena na vreme. Molimo Vas da ovu stranicu proveravate povremeno i tako ostanete upoznati sa izjavom o zaštiti privatnosti podataka.

Hvala Vam na ukazanom poverenju.