PAN DEZ - Hlorni preparat u granulama za dezinfekciju vode i površina 100g

Šifra: 6694
WebCena: 320,00 din.
Količina

PAN DEZ - Hlorni preparat u granulama za dezinfekciju vode i površina 100g

 

PODRUČJE PRIMENE

Pan Dez je preparat u obliku granula koji se koristi za dezinfekciju pijaće vode u bunarima i rezervoarima, vode u bazenima za kupanje i rekreaciju kao i za dezinfekciju površina (podovi, zidovi) i površina koje dolaze u kontakt s hranom i opreme koja nije osetljiva na hlor. Pan Dez ima široku primenu u prehrambenoj industriji, u javnim objektima, objektima zdravstva i veterine (veterinarske stanice), kao i u svim objektima za uzgoj životinja.

NAČIN UPOTREBE

Dezinfekcija vode u bazenima za kupanje i rekreaciju

Pre korišćenja preparata potrebno je da pH vrednost vode u bazenu bude između 7,2 -7,6. Za bazene sa običnom vodom, prilikom prvog punjenja, potrebno je izvršiti hiperhlorisanje vode sa preparatom Pan Dez i to 15-20 g/m3 (granule prvo ratvoriti u posebnoj posudi sa vodom pa zatim sipati u bazen), odnosno 2-4 merice na m3 vode. Kada nivo slobodnog rezidualnog hlora padne na 2mg/l u bazenima je dozvoljeno kupanje (potrebno sačekati i do 24 časa). Za dalje, svakodnevno održavanje zadovoljavajućeg higijenskog nivoa, potrebno je dodavati preparat Pan Dez u količiii od 2g/m3, pri čemu se nivo slobodnog rezidualnog hlora održava na vrednosti od 0.5 do 1 mg/l (sačekati najmanje 30 minuta pre kupanja).

Dezinfekcija vode za piće u bunarima i rezervoarima

Pri prvoj dezinfekciji potrebno je izvršiti hiperhlorisanje, upotrebom 15-20g preparata na 1000 litara vode. Nakon ovakve dezinfekcije potrebno je sačekati i do 24 časa da bi voda bila za piće. Kasnije redovna dezinfekcija vode za piće u bunarima i rezervoarima vrši se rastvaranjem granula Pan Dez-a u razmeri 2g/m3 vode. Voda koja se dezinfikuje na ovaj način je pogodna za upotrebu posle 30 minuta. Količina slobodnog rezidualnog hlora u dezinfikovanoj vodi mora biti u propisanim granicama od 0,3 do 0,5 mg/L.

Sanitacija

Pan Dez se koristi za opštu sanitaciju, u gore navedenim područjima upotrebe, i to kao rastvor u koncentraciji od 1g/5 l vode. Odmeravanje se vrši priloženom mericom, čija je zapremina 5g. Ovako pripremljen rasvor se može upotrebiti u periodu do 7 časova za dezinfekciju: predmeta, pribora, uređaja i opreme koji nisu osetljivi na hlor, uključujući pribor za jelo, piće i posuđe, podova, zidova, sanitarnih prostorija, prevoznih sredstava cevovoda, cisterni, hranilica i pojilica za životinje Dezinfekcija se može obaviti potapanjem, brisanjem krpom i prskanjem, pri ekspoziciji od 3 minuta (prethodno mehanički očišćeni predmeti i pribor) do 2 časa (predmeti i pribor jače kontaminirani). Zbog veoma male količine rezidualnog hlora, posle dezinfekcije ispiranje vodom nije potrebno. Dezinfekcija cevovoda, radi boljeg čišćenja, se može istovremeno kombinovati samo sa anjonskim deterdžentima i sapunima. Posle kombinovene primene, obavezno je ispiranje vodom, a završna dezinfekcija se mora izvršiti samo rastvorom Pan Dez-a. Za dezinfekciju kontaminiranog materijala (gnoj, krv, fekalije) koristi se 1% rastvor (10g/1L).

NAPOMENA

Ne dozvoliti da praparat Pan Dez dođe u kontakt sa vlagom, kiselinama, organskim materijama, koje mogu oksidisati, kao što su goriva, ulja, maziva, proizvodi celuloze, boje, alkohol, dezinfekciona sredstva i jedinjenja amonijaka. Izbegavati izlaganje sunčevoj svetlosti, toploti i otvorenom plamenu. Preostale količine čuvati dobro zatvorene. Praznu ambalažu dobro isprati vodom, tako da se preostala količina preparata rastvori u potpunosti. Praznu, ispranu ambalažu, ne upotrebljavati za bilo koju namenu.

SASTAV

100% natrijum dihloroizocijanurat dihidrat

PAKOVANJE

Plastične teglica 100g

 

 

 

  • Osnovne karakteristike
    • Težina:
    • 100g
Ocena:

Vezani artikli


Srodni proizvodi